Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z formularza kontaktowego przez

Czysta Tapicerka Michał Reichel

 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Administrator

Czysta Tapicerka Michał Reichel (ul. Korzenna 20/10, 51-180 Wrocław)

Cele przetwarzania


 • Realizacja kontaktu i przesłanie aktualnej informacji handlowej dotyczącej towarów lub usług oferowanych przez Czysta Tapicerka Michał Reichel z wykorzystaniem danych umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: czystatapicerka.pl.

Podstawa prawna przetwarzania • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego wynika z uzasadnionego interesu Administratora, tj. realizacji kontaktu z Panią/Panem [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].

Kategorie odbiorców danych


 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Pracownicy Czysta Tapicerka Michał Reichel.
 • Podmioty wykonujące na rzecz Czysta Tapicerka Michał Reichel usługi zewnętrzne: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez Czysta Tapicerka Michał Reichel.


Okres przechowywania danych

 • Dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na Czysta Tapicerka Michał Reichel zobowiązań publicznoprawnych.
 • Do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. Dane będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.

Prawa związane z przetwarzaniem • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO: Czysta Tapicerka Michał Reichel (ul. Korzenna 20/10, 51-180 Wrocław), email: kontakt@czystatapicerka.pl

Informacje dodatkowe • Podanie danych, przed zawarciem umowy z Czysta Tapicerka Michał Reichel nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez Czysta Tapicerka Michał Reichel kontaktu z Panią/Panem.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez Czysta Tapicerka Michał Reichel do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Czysta Tapicerka Michał Reichel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.